ทางกลุ่มบริษัท ได้ตั้งปณิธานว่า

“ จะไม่หยุดยั้งการพัฒนา
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าของเรา ”